top of page

Bestuur Dorpsbelangen

De vereniging dorpsbelangen is in het leven geroepen om de leefbaarheid in het dorp  te bewaken en te stimuleren. De Vereniging houdt zich onder anderen bezig met de openbare ruimte in en om het dorp, onderhoudt contacten met de gemeente, organiseert en coördineert activiteiten, zoals het paasvuur en (terug) kerende feesten en vraagt gemeentelijke budgetten aan indien van toepassing. De vereniging houdt eens per jaar een vergadering met het dorp om verantwoording af te leggen over de lopende en gelopen zaken en de financiën. 

Iedere maand vindt er om 20:00 een vergadering plaats in de Zaandorre. In de agenda kunt u zien wanneer dit is.  

 

Het huidige bestuur bestaat uit:

Daarnaast sluiten regelmatig ook één of meer vertegenwoordigers van het bestuur van het dorpshuis aan om ons bij te praten over zaken zoals activiteiten, exploitatie  en onderhoud rondom de Zaandorre.

Beide organisaties worden bemenst door vrijwillige bestuursleden.

 

Nieuwe en bestaande leden betalen een keer per jaar € 10,00 contributie zodat ze mee kunnen doen aan leuke activiteiten, aangesloten zijn bij Whatsapp groepen en de dorpskrant “Veensternieuws” ontvangen.

 

Buurtpreventie app

De buurtpreventie alarmerings-app Zuidlaarderveen is een appgroep in WhatsApp met beheerders, opgezet onder verantwoordelijkheid van Verenging Dorpsbelangen. Bewoners die lid zijn van deze groep kunnen elkaar snel op de hoogte brengen van alarmerende situaties zoals een inbraak, een verdacht persoon in de buurt of een levensbedreigende situatie waarbij assistentie dringend gewenst is.
Download hier een het informatiedocument met de huisregels.

Bestuur Dorpsbelangen
Buurtpreventie App

Stichting de Zaandorre

Het dorpshuis “De Zaandorre” is eigendom van stichting Sociaal Cultureel Gebouw Zuidlaarderveen en heeft tot doel het faciliteren van het dorpshuis voor activiteiten door en voor verenigingen en inwoners van Zuidlaarderveen. 
 

Het gebouw wordt voornamelijk gebruikt door verenigingen en geregeld worden er activiteiten georganiseerd door de stichting, dorpsbelangen of inwoners. Het bestuur staat altijd open voor nieuwe activiteiten of gebruikers. Het dorpshuis wordt volledig in stand gehouden door vrijwilligers en is financieel onafhankelijk. Inmiddels is het gebouw voorzien van energiezuinige apparatuur,
ledverlichting en op het dak voldoende zonnepanelen om ruimschoots in het eigen stroomverbruik te voorzien.

 

Het gebouw bestaat uit een gezellig ingerichte bar ruimte waar voor en na activiteiten nog wat genuttigd kan worden. Voor activiteiten is er een grote zaal, tevens gymzaal, met een aangebouwd toneel. Voorzien van beamer met groot scherm, heldere ledverlichting en sfeer ledverlichting. Daarnaast is er een kleine zaal met biljart die eventueel door middel van schuifwanden gekoppeld kan worden aan de barruimte. Ook deze ruimte is voorzien van beamer en heldere ledverlichting en sfeer ledverlichting. Verder is er nog een kleine vergaderruimte voor bestuursvergaderingen. Het gebouw is voorzien van een moderne sanitaire ruimte met invalidentoilet, garderobe en een kleine keuken met frituur. In het gebouw zijn 4 kleedkamers met douches aanwezig voor sportactiviteiten.
De Zaandorre is volledig toegankelijk voor minder validen.

Bij de ingang van de Zaandorre is ook een AED Defibrillator apparaat aanwezig. 


De stichting verhuurt naast het gebouw ook een aantal andere artikelen:
- Tafels, statafels, stoelen
- Podiumdelen
- Tent 6x12 m2
- Mobiele tap installatie
- Paella pan

Stichting de Zaandorre

De school: OBS de Schuthoek

Obs de Schuthoek is een fijne, kleine school die erg waardevol is in onze kleine dorpsgemeenschap. Er wordt gewerkt  met Boeiend Onderwijs, dat kinderen voorbereidt op het leven in de 21ste eeuw. “Samen leer je meer” is het motto. In de klassen werken de kinderen daarom veel samen: leren en ontdekken. Buiten les en bewegen op meerdere momenten per dag helpt om beter geconcentreerd te blijven. Omdat we kleine klassen hebben is er heel veel individuele aandacht voor elke leerling.

Ook het contact met ouders/verzorgers levert een positieve bijdrage aan het leer- en leefklimaat.

Jonge kinderen kunnen al vroeg kennismaken met leerkrachten, kinderen en school. Bij diverse activiteiten worden ze dan ook in overleg met de ouders uitgenodigd om deel te nemen.

Elk kind is anders. Daarom mag elk kind op eigen tempo wennen.

 

Vanaf 1 september 2023 is er voorschoolse (vanaf 7:00 uur) en naschoolse opvang is samenwerking met Kids First. 

Voor vragen of een afspraak kunt u contact opnemen met een van de leerkrachten. 

​De Schuthoek Locatie Zuidlaarderveen

Dorpsstraat 25

9474 PB

Tel. :0598-491927

Voor meer informatie: zie www.schuthoek.nl

 

schut.jpg
OBS de Schuthoek

Glasvezel

In de stichting Drents Glasvezel Collectief (DGC) werken meer dan 30 dorpen, kernen en alle bijbehorende buitengebieden in de gemeenten Tynaarlo, Aa en Hunze en Assen samen aan de komst van glasvezel. We willen alle woningen en bedrijven van Yde-De Punt tot Schoonloo en van Zuidlaarderveen tot aan Ekehaar gaan voorzien van supersnel internet, digitale televisie en telefoon. Voor meer informatie zie www.drentsglasvezelcollectief.nl

Historie Zuidlaarderveen

Zuidlaarderveen is gebouwd als lintdorp, zoals dat normaal was in de tijd van de
turfwinning en dat is ook de tijd dat het dorp is ontstaan. Officieel wordt als
stichtingsdatum voor Zuidlaarderveen het jaar 1262 aangehouden. In die tijd heette het Everwolde. In die tijd kochten de Aduarder monniken in Zuidlaarderveen stukken grond om te ontvenen en vestigden ze er een voorwerk.

Historie Zuidlaaderveen
Glasvezel

Afvalkalender

Afval collecte

Klik hier om de Afvalwijzer te bekijken. Deze kalender laat zien wanneer afval
wordt opgehaald in Zuidlaarderveen. Ook zijn de verschillende soorten afval zichtbaar. Het gaat om plastic, restafval en gft.

Uw privacy

Uw privacy

Op deze website wordt uitsluitend een Google Analytics cookie gebruikt waarmee we kunnen zien hoeveel mensen de website hebben bezocht.  Deze statistiek van Google Analytics is anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem.

bottom of page