top of page

Aftredend bestuurslid conform aftreedrooster

Volgens de statuten treedt elk bestuurslid uiterlijk drie jaar na zijn benoeming volgens een door het bestuur gemaakt rooster van aftreden af. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Willem Sijens treedt af conform het rooster, maar heeft zicht herkiesbaar gesteld. Als hier bezwaren tegen zijn en/of je wilt jezelf aanmelden als bestuurslid, neem dan voor de jaarvergadering op 11 februari 2022, contact op met voorzitter.dorpsbelangen@gmail.com. Bij aanmelding van nieuwe bestuursleden wordt een verkiezing gehouden, waarna benoeming plaats vindt.


Het bestuur van Dorpsbelangen

4 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

留言


bottom of page